Power Vinyasa Yoga

Power Vinyasa dinamičan je oblik vinyase s fleksibilnim slijedom pojedinih položaja
(asana) kroz Pozdrave suncu. Asane su međusobno povezane sinkroniziranim Ujjaji
disanjem koje stvara energiju i fokus stapanjem daha i pokreta. Asane se kreću od
jednostavnijih prema naprednijim, ali svatko radi prema vlastitim mogućnostima. Ne
preporučuje se izvođenje asana dok osoba nije spremna potpuno sigurno izvesti
položaj koji bi trebao biti ugodan i stabilan. Sat uključuje pranayama tehnike disanja,
meditaciju i duboko opuštanje.