Eda

Eda

Biografija:

profesorica je likovne kulture koja je yogu otkrila prije devet godina.
Vrlo brzo uvidjela je dobrobiti ove prakse pa se odlučila educirati i prenositi ovu divnu
tradiciju. Yoga certifikat RYT 200 stekla je kod učiteljica Sandre Petre Pintarić
(Dharma Yoga, učitelj Shri Dharma Mittra) i Petre Charmichel (Ashtanga yoga, učitelji
Shri T. Krishnamacharaya, K. Pattabhi Jois) u Divya Yoga školi u Zagrebu. Prve
satove vodila je u Ganesha yoga studiju u Rijeci, a od tada vodi yogu na više lokacija
u gradu.