Gregor

Gregor

Biografija:

diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci kao viši fizioterapeut.
Dodatne profesionalne kompetencije i vještine stječe pohađanjem različitih edukacija,
završavajući tako tri stupnja škole za shiatsu masažu i tri stupnja škole za
instruktore pilatesa . Od 2005. profesionalno vodi pilates vježbe, vježbe prevencije
osteoporoze, rekreacijske vježbe i korektivne gimnastičke vježbe, a redovito sudjeluje
na međunarodnim pilates konvencijama.