Petra

Petra

Biografija:

diplomirala je na Kineziološkom fakultetu u Splitu i od tada radi kao
učiteljica Tjelesne i zdravstvene kulture, ali i kao fitness trenerica i učiteljica skijanja.
Njezina svakodnevica ispunjena je različitim sportskim i kreativnim aktivnostima,
bicikliranjem, ronjenjem na dah, veslanjem na SUP-u i fotografiranjem, a svoja
profesionalna znanja upotpunjuje redovitim edukacijama. Petra je instruktorica
kettlebella SFG, Ground forcea, Functional movement screeninga i Clubbella.